Reede, 13. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  Uudised

 

Kasulikud lingid:


Eesti Jahimeeste Selts


Lümanda Jahiselts

Salme Jahimeeste Selts

Laimjala Jahiselts

Valjala Jahimeeste Selts

Kärla Jahimeeste Selts

Laugi Jahiselts

Muhu Jahiselts


Tornimäe Jahimeeste Selts

Metsaregister (jahipiirkondade piiridega)  Saare maakonna jahindusnõukogu
01.06.2013

Keskkonnaameti peadirektor kinnitas 31.mail 2013 Saare maakonna jahindusnõukogu koosseisu.

Nõukogusse kuuluvad:

1.1 Kaja Lotman - riigi esindaja, nõukogu esimees

1.2 Aivar Kallas - Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindaja

1.3 Jaan Sink - Eestimaa Põllumeeste Keskliidu esindaja

1.4 Rein Kirst - Eesti Erametsaliidu esindaja

1.5 Aarne Vainokivi - jahipiirkonna kasutajate esindaja

1.6 Margus Mägi - jahipiirkonna kasutajate esindaja

1.7 Vilmar Rei - jahipiirkonna kasutajate esindaja

1.8 Marko Trave - riigi esindaja (RMK)

Nõukogu moodustamise käskkiriNõukogu pädevuses on:

1. ettepanekute tegemine Keskkonnaametile pruunkaru, hundi ja ilvese küttimise korraldamiseks;

2. põdra, punahirve, metskitse ja metssea (edaspidi ka uluksõralised) küttimismahu ja - struktuuri kokku leppimine igaks jahiaastaks jahipiirkondade kaupa lähtudes jahiulukite seirearuandest ja jahipiirkonna kasutaja ettepanekust;

3. ettepanekute tegemine jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamiseks, kui on rikutud käesoleva töökorra punktis 2 nimetatud kokkuleppeid;

4. ettepanekute tegemine Keskkonnaametile jahipiirkonna piiri muutmiseks;

5. seisukoha andmine Keskkonnaametile jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise kohta.
Nõukogu juhindub oma tegevuses jahiseadusest ja teistest õigusaktidest ning Keskkonnaameti peadirektori poolt 30.05.2013 kinnitatud jahindusnõukogu töökorrast.Jahindusnõukogu töökordSoovime nõukogule üksmeelt otsuste tegemisel!


Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee