Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Juhatuse koosoleku protokoll 2/2019
25.03.2019

25.03.2019 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi
 juhatuse koosoleku protokoll nr. 2/2019  
 
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Martin Hein, Arli Toompuu, Heinart Laaneväli
Osalesid: Ive Kuningas

Päevakord:
1.     SJS 2018 majandusaasta aruanne 
2.     2018 aata eelarve täitmine
3.     2019 aasta eelarve ja tegevuskava
4.     Volinike koosoleku kokkukutsumine
5.     Muud küsimused


Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      SJS 2018. majandusaasta aruanne
Vaadati üle 2018. majandusaasta aruanne.

2.      2018 aasta eelarve täitmine
Ive Kuningas tegi kokkuvõtte 2018. aasta eelarve täitmisest.

3.      2019 aasta eelarve ja tegevuskava
Ive Kuningas tutvustas 2019. aasta eelarve ja tegevuskava eelnõud.

4.      Volinike koosoleku kokkukutsumine
OTSUSTATI: kutsuda volinike koosolek kokku kutsuda 15.aprillil 2019 Metsküla seltsimajas algusega kell 18.00
Päevakord:
1. 2018.a. tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine
4. 2019. a tegevuskava
5. 2019.a. eelarve vastuvõtmine
6. Investeeringute fondi loomine (varasematel aastatel maa erastamise tasu)
7. Muud küsimused
7.1. SJS volinike kinnitamine EJS volinike koosolekule
7.2. ülevaade 2018.a. jahiaasta trofeede hiindamisest, edasistest suundadest.


5.      Muud küsimused
5.1. arutelu SJS aumärkide teemal
5.2. ülevaade jahiaasta lõpupeo kavast
5.3. loobuda Kalamaja CUP laskevõistlusel nõudest, et üks võistkonna liige peab olema kas juunior, veteran, superveteran või naine. Võistkonna suuruseks endiselt 4 iiget. 
5.4. arutleti vabariikliku jahimeeste kokkutuleku taiduse teemal "... annab tiivad". 


Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /
 
 
Protokollija    / Ive Kuningas  /


 Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee