Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Juhatuse koosoleku protokoll 2/2017
20.03.2017

20.03.2017 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi
 juhatuse koosoleku protokoll nr. 2/2017  
 
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Arli Toompuu, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Martin Hein. 
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:
1.     2016. majandusaasta aruande arutelu, tegevusaruanne
2.     2016. aasta eelarve täitmine
3.     2017. aasta eelarve eelnõu
4.     2017. aasta tegevuskava
5.     Volinike koosoleku kokkukutsumine
6.     SJS teenetemärkide andmise korra arutelu
7.     Muud küsimused


Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      2016, majandusaasta aruande arutelu, tegevusaruanne

Ive Kuninga ülevaade 2016 majandusaasta aruandest ja tegevusaruanne.


2.     
2016. aasta eelarve täitmine

Ülevaade 2016. aasta eelarve täitmisest


3.     
2017. aasta eelarve eelnõu

2017. aasta eelarve eelnõu arutelu.


4.      2017. aasta tegevuskava

2017. aasta tegevuskava arutelu. 


5.      Volinike koosoleku kokkukutsumine

Otsustati kutsuda kokku volinike koosolek 28.aprillil algusega kell 18.00 Võhma Jahiseltsi jahimajas.
Päevakord:
1. 2016 a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarvetäitmise aruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. 2016 a majandusaasta aruande kinnitamine
4. 2017 a tegevuskava
5. 2017 a eelarve vastuvõtmine
6. Muud küsimused


6.      SJS teenetemärkide andmise korra arutelu

SJS on plaanis välja töötada teenetemärk ja selle andmise kord. Arutada eelnõud uuesti järgmises juhatuses. 

7.      Muud küsimused

7.1. Arutati trofeede hidamise eest tasu võtmist. Ettepanek on muuta trofeede hindamine tasuliseks, arve saata jahiseltsile. Alla 1,5 aastased isendid tasuta, ülejäänud 10.- eurot, mitteliikmetele 20.-. Tasu sisaldab trofee esitamist järgmisele vabariiklikule näitusele. 

7.2. Ettepanke osa võtta 23.juulil toimuvast avatud uste päevast. Arli Toompuu uurib võimalusi.


Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /
 
 
Protokollija    / Ive Kuningas  /Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee