Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Juhatuse koosoleku protokoll 5/2016
17.10.2016

17.10.2016 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi
 juhatuse koosoleku protokoll nr. 5/2016
  
 
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Heinart Laaneväli, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Vilmar Rei, Arli Toompuu, Martin Hein, Lembit Soe
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:
1.      Ülevaade 2016 tegemistest ja eelarve täitmisest
2.      SJS 50 juubeli tähistamine
3.     Ühisjaht
4.     Muud küsimusedKoosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Ülevaade 2016 tegemistest ja eelarve täitmisest

Ive Kuninga ülevaade tehtud töödest ja eelarve täitmisest2.     
SJS 50 juubeli tähistamine
Juubeliraamatu ilmumise puhul korraldada konverents 2.detsembril Kuressaare kultuurikeskuses. Ettekannetega esinevad Tiit Maran, Marku Vetemaa ja Jaan Ärmus. Konverentsi juhatab Jüri Saar. 
Pidu korraldada kas 25.märtsil või 1.aprillil. 
Särgid ja märgid tellitud Sporrongist. Uurida vimpli tellimise võmalust.

3.      Ühisjaht

Jahimeeste ja maaomanike traditsiooniline ühisjaht toimub 25.novembril Metsküla jahipiirkonnas. Kogunemine kell 10.00 Metsküla seltsimaja juures.


4.      Muud küsimused

4.1. Kinnitada SAK-ga seotud vet.teenuste osutamise tasud:
emiste küttimine - SJS liikmetele 95.-, miteliikmetele 90.-
SAK positiivsete sigade matmine - SJS liikmetele 55.-, mitteliikmetele 53.-
SAK positiivsete sigade konteinerisse paigutamine - SJS liikmetele 27.-, mitteliikmetele 25.- 

Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /
 
 
Protokollija    / Ive Kuningas  /


Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee