Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Juhatuse koosoleku protokoll 4/2016
23.05.2016

23.05.2016 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi
 juhatuse koosoleku protokoll nr. 4/2016
  
 
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Heinart Laaneväli, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Vilmar Rei, Arli Toompuu, Martin Hein, Lembit Soe
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:
1.      Jooksvad küsimused
        - ülevaade jooksvatest tegemistest
        - saarte jahimeeste kokkutulek
        - järgmise aasta kokkutuleku korraldaja
        - EJS kokkutulek - võistlejad, telgid, lauad, toitlustus jne
        - jahipidamise kajastamisest meedias
2.      SJS 50 juubeli tähistamine;Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Jooksvad küsimused
- Ive Kuninga ülevaade tehtud ja eelseisvatest töödest; 
- Heinart Laaneväli tutvustas kokkutuleku platsi, võistlusi jmt; 
- Arutati kuidas luua kokkutulekute korraldajates järjepidevus. Järgmise aasta kokkutuleku korraldamise ettepanek teha Kärla Jahimeeste Seltsile;
- EJS kokkutulekust osavõtuks moodustati töörühm koosseisus Vilmar Rei, Martin Hein ja Kalev Päästel;
- Andrus Sepp tegi ettepaneku, et seoses SJS juubeliga võiks igast liikmest ilmuda ajalehes tutvustav lugu. Otsustati sõlmida kokkulepe Saarte Häälega.


2.     
SJS 50 juubeli tähistamine
Raamatu esitluseks korraldada jahinduskonverents. Juubeli puhul kujundada pidulikumaks SJS logo. Tellida uued tikitud logoga särgid.
 
 
Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /
 
 
Protokollija    / Ive Kuningas  /
 Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee