Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Juhatuse koosoleku protokoll 3/2016
12.04.2016

 

11.04.2016 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi
 juhatuse e-koosoleku protokoll nr. 3/2016 
   
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Andrus Sepp, Heinart Laaneväli, Kalev Päästel, Lembit Soe, Toivo Lõhmus, Uno Vait, Vilmar Rei
Osales: Ive Kuningas 


Päevakord: 

1.Metsküla Jahimeeste Seltsi liikmeks astumise avaldus 


Koosolekul arutati ja otsustati:  

1.Metsküla Jahimeeste Seltsi avaldus Saarte Jahimeeste Seltsi liikmeks astumuse kohta.
Metsküla Jahimeeste Selts võttis 10. aprillil toimunud üldkoosolekul vastu otsuse astuda Saarte Jahimeeste Seltsi liikmeks. Liitumise avaldus esitati 11.aprilli. Seltsi kuulub 19 liiget. 


OTSUSTATI: võtta Metsküla Jahimeeste Selts alates 11.04.2016 Saarte Jahimeeste Seltsi liikmeks. Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /
 
 
Protokollija    / Ive Kuningas  /Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee