Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Juhatuse koosoleku protokoll 2/2016
28.03.2016

28.03.2016 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi
 juhatuse koosoleku protokoll nr. 2/2016
  
 
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Heinart Laaneväli, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Toivo Lõhmus, Vilmar Rei
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:
1.      2015. majandusaasta aruande arutelu, tegevusaruanne;
2.      2015 eelarve täitmine;
3.      2016 eelarve eelnõu;
4.      2016. tegevuskava;
5.      volinike koosoleku kokkukutsumine;
6.      uue juhatuse valimine;
7.      infovahetus, arutelu ja seisukoha kujundamine teemal "Metssea arvukuse vale hindamine Saaremaal" (ajakirjanduses ilmunud artiklid);
8.      muud küsimused.
 
Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      2015. majandusaasta aruande arutelu, tegevusaruanne
Arutati 2015. majandusaasta ja tegevusaruannet ja otsustati need esitada volinike koosolekule kinnitamiseks. 2015. majandusaasta aruanne. 2015 tegevusaruanne.

2.     
2015. aasta eelarve täitmine

Ive Kuningas teeb ülevaate 2015. eelarve täitmisest.  2015. eelarve täitmine.

3.     
2016. eelarve eelnõu

Ive Kuningas tutvustab 2016. aasta eelarve eelnõud. Juhatus otsustas esitada eelarve üldkooslekule kinnitamiseks. 2016. aasta eelarve eelnõu.

4.      2016. aasta tegevuskava

Arutati 2016. aasta tegevuskava ja otsustati see esitada üldkoosolekule kinnitamiseks. 2016. aasta tegevuskava.

5.     
Volinike koosoleku kokkukutsumine
Otsustati kutsuda kokku volinike koosolek 15.aprillil algusega kell 17.00 Marta-Lovise külalistemajas.
Päevakord:
1. 2015 a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarvetäitmise aruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. 2015 a majandusaasta aruande kinnitamine
4. 2016 a tegevuskava
5. 2016 a eelarve vastuvõtmine
6. Juhatuse valimine
7. Muud küsimused
     
6.      Uue juhatuse valimine
Arutati uue juhatuse vaimisega seonduvat. 

7.      Infovahetus, arutelu ja seisukoha kujundamine teemal "Metssea arvukuse vale hindamine Saaremaal" (ajakirjanduses ilmunud artiklid)

Viimasel ajal on ajakirjanduses olnud palju juttu Keskkonnaagentuuri poolt esitatud süüdistusest, et jahimehed on metssigade arvu valesti hinnanud ja küttimisandmeid võltsinud. Võeti info teadmiseks.

8.     
Muud küsimused

8.1. SJS 50 juubelisünnipäevale pühendatud kroonika koostamise hetkeseisust teeb ülevaate Aarne Vainokivi. Kroonika peaks ilmuma aasta lõpuks. Korraldada raamatu tutvustamise puhul jahinduskonverents.

8.2. Maksta SJS töötajatele preemiat - tegejuhile 300.- ja raamatupidajale 100.- eurot.

8.3.Saarte jahimeeste XXIV kokkutulek toimub 1.-3.juuli Koguvas, korraldaja Muhu Jahiselts. Heinart Laaneväli ülevaade korraldamisest.
 
 
Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /
 
 
Protokollija    / Ive Kuningas  /Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee