Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Juhatuse koosoleku protokoll 1/2016
15.01.201615.01.2016 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi
 juhatuse koosoleku protokoll nr. 1/2016
  
 
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Heinart Laaneväli, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Toivo Lõhmus, Vilmar Rei
Osales: Kalev Kuusk, Andres Maripuu, Indrek Jalakas, Ene Peekmann, Harry Aavik, Ive Kuningas

Päevakord:
1.      kokkuvõte 2015 aasta tegemistest;
2.      2015 eelarve täitmine;
3.      2016 eelarve;
4.      2015 jahindusaasta lõpupidu (aeg, koht, formaat jm);
5.      laskevõistluste korraldamine Kalamaja lasketiirus;
6.      EJS teenetemärkide kandidaadid;
7.      uue juhatuse valimine (kevadel saab juhatuse aeg täis);
8.      muud küsimused.
 
Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      kokkuvõte 2015. aasta tegemistest
Ive Kuningas teeb kokkuvõtte 2015. aasta tegemistest.
SJS tegemised 2015. aastal:
·        osalemine EJS tegevjuhi kolmekuningapäeva vastuvõtul;
·        trofeede hindamine ja näitus Metsa Johani talus;
·        jahihooaja lõpupidu Tornimäel;
·        noorjahimeeste koolitus (28 osalejat);
·        SJS ja EJS volinike koosolekud;
·        EJS nõupidamine ulukikahjustuste teemal (KIK taotlused);
·        Saarte jahimeeste XXV kokkutulek – võitja Pihtla Jahiselts;
·        EJS XXXV kokkutulek Lammasmäel – osavõtjaid ca 100,
·        osalemine SAK nõupidamisel maavalitsuses;
·        osavõtt kohtumisest maaeluministriga;
·        jahindusnõukogu infopäevast osavõtt;
·        SJS 50 kroonika koostamine;
·        jahiveteranide V kokkusaamine, trofeenäituse külastamine, osalejaid 32;
·        hülgejahi koolitus;
·        jooksva jahindusaasta trofeede hindamine (Jaan ja Tõnisson);
·        jahimeeste ja maaomanike ühisjaht 21.novembril Torgu jahipiirkokonnas;
·        jahiseltside vaheline laskevõistlus – osales 12 jahiseltsi, võitja Laimjala Jahiselts;
·        „Kes keda?” e. Kaitseliit vs Leisi valla jahimehed – osales 6 võistkonda, võitja Karja Jahiselts;
·        valdade vaheline laskevõistlus – osales 10 võistkonda, võitja Pihtla vald;
·        Kalamaja CUP 2015 – osalejaid III etapil kokku 18 võistkonda ja 102 võistlejat. Võistkondlikult parim Karja Jahiselts, individuaalselt Argo Saagpakk;
·        Metspart 2015 – osalejaid 93, võitja Virgilijus Grybe Leedust;
·        esmase jahitunnistuse väljastusi – 20,
·        jahitunnistuse vahetusi: paberil 1, plastik 334,
·        jahitunnistuse pikendusi – 673 (Pihtla, Võhma, Aste, Lümanda, Laimjala, Muhu),
·        välisriigi kodaniku jahitunnistus – 494,
·        laskekatsetunnistusi väljastatud – 200,  välisriigi kodanikele 345.
·        jahirahu väljakuulutamine

2.      2015. aasta eelarve täitmine

Ive Kuningas teeb ülevaate 2015. eelarve täitmise esialgsest kokkuvõttest. Kuna 2015. arveid veel laekub, siis täpsemat kokkuvõtet arutatakse järgmisel koosolekul.

3.      2016. eelarve

Ive Kuningas tutvustab 2016. aasta eelarve eelnõud. Ettepanek kajastada eraldi ridadel tiiru kulutused ja laskemaoona arvestus.

4.      2015. jahindusaasta lõpupidu

Korraldada jahindusaasta lõpupidu juba tavaks saanud formaadis. Uurida võimalust seda teha Salmel.

5.      Laskevõistluste korraldamine Kalamaja lasketiirus

Laskevõistluste korraldamine on aja- ja töömahukas. Kaasata võistluste korraldamisse abijõudu, kelle ülesandeks jääks võistlusgraafiku koostamine ja võistlusalde ettevalmistamine. 

6.      EJS teenetemärkide kandidaadid

Arutati võimalust esitada EJS'le kandidaate teenetemärkide saamiseks. 

7.      Uue juhatuse valimine

Käesoleval aastal lõppeb praeguse juhatuse volituste tähtaeg. Arutati uue juhatuse valimistega seonduvat.

8.      Muud küsimused

8.1.SJS sõlmib Veterinaar- ja Toiduametiga lepingu emiste küttimise eest toetuse saamiseks. Jahipiirkonnad, kes soovivad emise küttimise eest lubatud tasu saada, saavad seda teha läbi SJS. SJS liikmetele vahendustasu 5% ja mitteliikmetele 10 %
8.2.SJS 50 kroonika koostamisel on jahiseltsid olnud väheaktiivsed. Tuletada neile meelde, et koostajad ootavad jaanuari lõpuks kokkuvõtet etteantud küsimustele.
8.3.Saarte jahimeeste XXIV kokkutulek toimub 1.-3.juuli Koguvas, korraldaja Muhu Jahiselts.
 
 
Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /
 
 
Protokollija    / Ive Kuningas  /


Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee