Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Juhatuse koosoleku protokoll 4/2015
12.10.201512.10.2015 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi
 juhatuse koosoleku protokoll nr. 4/2015
  
 
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Heinart Laaneväli, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Toivo Lõhmus, Lembit Soe
Osales: Ive Kuningas
 
Päevakord:
1.      Ülevaade SJS tegemistest 2015. aastal, sh eelarve täitmisest
2.      Seltsi juhtimisstruktuurist
3.      EJS-i jahirahu väljakuulutamine 18.12.2015 Kuressaares
4.      Jahimeeste ja maaomanike ühisjaht 2015
5.      Muud küsimused
         5.1. Trofeede näitusest Metsa Johani talus
         5.2. Kalamaja sadama arendus
 
 
Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Ülevade SJS tegemistest 2015. aastal, sh eelarve täitmisest

Ive Kuningas teeb ülevaate SJS tegemistest: osalemine EJS tegevjuhi kolmekuningapäeva vastuvõtul; trofeede hindamine ja näitus Metsa Johani talus; jahihooaja lõpupidu Tornimäel; noorjahimeeste koolitus (28 osalejat); SJS ja EJS volinike koosolekud; EJS nõupidamine ulukikahjustuste teemal (KIK taotlused); Saarte jahimeeste XXV kokkutulek – võitja Pihtla Jahiselts; EJS XXXV kokkutulek Lammasmäel – osavõtjaid ca 100, osalemine SAK nõupidamisel maavalitsuses; osavõtt kohtumisest maaeluministriga; jahindusnõukogu infopäevast osavõtt; SJS 50 kroonika koostamine; jahiveteranide V kokkusaamine; hülgejahi koolitus; jooksva jahindusaasta trofeede hindamine; jahiseltside vaheline laskevõistlus – osales 12 jahiseltsi, võitja Laimjala Jahiselts; „Kes keda?” e. Kaitseliit vs Leisi valla jahimehed – osales 6 võistkonda, võitja Karja Jahiselts; valdade vaheline laskevõistlus – osales 10 võistkonda, võitja Pihtla vald; Kalamaja CUP 2015 – osalejaid III etapil kokku 18 võistkonda ja 102 võistlejat. Võistkondlikult parim Karja Jahiselts, individuaalselt Argo Saagpakk; Metspart 2015 – osalejaid 93, võitja Virgilijus Grybe Leedust; esmase jahitunnistuse väljastusi – 20, jahitunnistuse vahetusi: paberil 1, plastik 334, jahitunnistuse pikendusi – 670 (Pihtla, Võhma, Aste, Lümanda, Laimjala, Muhu), välisriigi kodaniku jahitunnistus – 333, laskekatsetunnistusi väljastatud – 177,  välisriigi kodanikele 244.
2015. aasta eelarve täitmine 1.oktoobri seisuga:
 
Tulud
Kulud
Eelarve
73270
78882
Täitmine
67399
640732.     
Seltsi juhtimisstruktuur

Seoses Ilmo Torni lahkumisega alates 1.juulist on tegevjuhi kohustusi täitnud Ive Kuningas. Nimetada Ive Kuningas tegevjuhiks.

3.      EJS jahirahu väljakuulutamine 18.12.2015 Kuressaare piiskopilossis

Ive Kuningas teeb ülevaate jahirahu väljakuulutamise ürituse ettevalmistustest. Jahirahu kuulutatakse välja Kuressaare piiskopilossis, õhtu jätkub Rüütel SPA restoraniss Ritter.

4.      Jahimeeste ja maaoomanike ühisjahist

Ühisjahi on lubanud korraldada 21. novembril Sõrve Sääre Jahiselts.

5.      Muud küsimused

5.1.Andrrus Sepp teeb ülevaate Metsa Johani talus eksponeeritud trofeede näitusest.
5.2.Kasutades ära madalat veetaseme seisu, uurida võimalusi Kalamaja kanali setetest puhastamiseks.


 
Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /
 
 
Protokollija    / Ive Kuningas  /


Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee