Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Juhatuse koosoleku protokoll 3/2015
15.06.201515.06.2015 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi
 juhatuse koosoleku protokoll nr. 3/2015
  
 
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Heinart Laaneväli, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Toivo Lõhmus, Lembit Soe
Osales: Ive Kuningas
 
Päevakord:
1.      SJS organisatsioonilised küsimused
2.      2015 jahindusaasta suurulukite küttimismahtude ja -tingimuste võimalike ettepanekute arutelu jahindusnõukogule
3.      Muud küsimused
 
 
Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      SJS organisatsioonilised küsimused

Seoses Ilmo Torni avaldusega lahkuda tegevjuhi kohalt alates 1.juulist 2015 otsustati, et tegevjuhi kohust täidav ajutiselt Ive Kuningas.

2.      2015. jahindusaasta suurulukite küttimismahtude ja -tingimuste võimalike ettepanekute arutelu jahiindusnõukogule

Otsustati kutsuda Saare maakonna jahiseltside esindajad 20.juulil kokku Metsa Johani talus, et ühiselt arutada jahindusnõukogule tehtavat küttimismahtude ja -tingimuste ettepanekut.

3.      Muud küsimused

3.1.Saarte jahimeeste XXV kokkutulek – korraldaja Orissaare Jahimeeste Selts. Toimub 3.-5.juuli Illiku laiul http://www.sjs.ee/page.asp?p=13&il6=0&i=328

3.2.EJS XXXV kokkutulek 10.-13.juuli Lammasmäel

3.3.Ive Kuningas teeb kokkuvõtte 2015. tegemistest.

 
Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /
 
 
Protokollija    / Ive Kuningas  /


Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee