Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Juhatuse koosoleku protokoll 2/2015
12.03.2015

12.03.2015 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi

 juhatuse koosoleku protokoll nr. 2/2015
  
 
Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Heinart Laaneväli, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Toivo Lõhmus
Osalesid: Endel Pank, Erki Aavik, Ilmo Torn, Ive Kuningas
 
Päevakord:
1.      2014. majandusaasta aruande arutelu, tegevusaruanne
2.      2014. eelarve täitmine
3.      SJS liikmemaks
4.      Seltsi töötajate töötasud
5.      Tiiru teenuste hinnad
6.      2015. eelarve eelnõu
7.      2015. tegevuskava
8.      Volinike koosoleku kokkukutsumine
9.      Muud küsimused
          9.1. SJS kroonika
          9.2. Trofeede hindamine
          9.3. Jahindusaasta lõpupidu
          9.4. Maakondlik jahimeeste kokkutulek
          9.5. Jahirahu väljakuulutamine
          9.6. Hallhülge küttimise korraldamisest
 
Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      2014. majandusaasta aruande arutelu, tegevusaruanne.
Otsustati kanda maha põhivahendid:
Printer Canon, soetamisaasta 2000 - katki
Muruniiduk Husqvarna Master 48S, soetamisaasta 2002 - katki
Mootorsaag Stihl 010AV, soetamisaasta 2002 - katki
Raadiojaam, soetamisaasta 2007 - kadunud
Pikksilm, soetamisaasta 2007 - katki
Tolmuimeja, soetamisaasta 2003 - katki
 
2.      2014 eelarve täitmine
3.      SJS liikmemaks

Metsküla JS on teinud ettepaneku liikmemaksu muutmiseks. Leiti, et ei ole mõistlik arutelu avada.
OTSUS: mitte muuta SJS liikmemaksu suurust.

4.      Seltsi töötajate töötasud

Määrata alates 1.märtsist töötajate töötasud alljärgnevalt:
tegevdirektor – 550.-
sekretär-registripidaja – 650.-
raamatupidaja – 175
Maksata töötajatele ühekordset preemiat: Ive 300.-, Ilmo 250.-, Ene 150.-.

5.      Kalamaja tiiru teenuste hinnad

Tiiru raja kasutus SJS mittekuuluvatele jahiseltsidele 50.- eur/tund
SJS mittekuuluvatele jahimeestele tiiru kasutus 10.- eur päev.

6.      2015. aasta eelarve  eelnõu

Otsustati volinike koosolekule kinnitamiseks esitada 2015.aasta eelarve eelnõu.

7.      2015. aasta tegevuskava

Otsustati volinike koosolekule kinnitamiseks esitada 2015. aasta tegevuskava.

8.      Volinike koosoleku kokkukutsumine

Otsustati kutsuda kokku volinike koosolek 7.aprillil algusega kell 17.00 Nasva klubis
Päevakord:
1. 2014 a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarvetäitmise aruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. 2014 a majandusaasta aruande kinnitamine
4. 2015 a tegevuskava
5. 2015 a eelarve vastuvõtmine
6. Muud küsimused
     6.1. volinike kinnitamine EJS koosolekule
     6.2. SJS kroonika
     6.3. hülgejaht
 
9.      Muud küsimused

        1. SJS kroonika - Erki Aaviku ja Endel Panga ülevaade kroonika koostamise mõtetest ja seisust. 
        2. Trofeede hindamine - HLS regiooni trofeede hindamise näitus toimub 21.märtsil Metsa Johani talus. Hinnatud trofeedest koostatakse samas näitus, mis jääb avatuks oktoobri lõpuni.
        3. Jahindusaasta lõpupidu - SJS jahindusaasta lõpupidu otsustati korraldada 28.märtsil Tornimäel.
        4. Maakondlik jahimeeste kokkutulek - kokkutuleku korraldab 3.-5. juuli Illiku laiul Orissaare Jahiselts
        5. Jahirahu väljakuulutamine – 18.detsember. I osa Kuressaare piiskopilossis ja II osa Rüütli SPA restoranis Ritter.
        6. Hallhülge küttimise korraldamisest – hülgejahi hooaeg 15.aprillist kuni 31.detsember. Saaremaale eraldatud võimalus küttida 19 hallhüljest. Uurida hülgejahi koolituse korraldamise võimalusi.
 
 
 
 
Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /
 
 
Protokollija    / Ive Kuningas  /


Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee