Kolmapäev, 11. detsember
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  SJS
    Põhikiri
    Juhatus
       Juhatuse teated
    Liikmesorganisatsioonid
    Kokkutulekud
    Muud üritused
    Asukoht
  Juhatuse koosoleku protokoll 3/2014
17.07.2014

 

7.07.2014 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi

 juhatuse koosoleku protokoll nr. 3/2014

 

 

 

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Vilmar Rei, Heinart Laaneväli, Kalev Päästel, Uno Vait, Andrus Sepp

Osalesid: Ilmo Torn, Ive Kuningas

Koosolekul osalesid: jahiseltside esindajad, osalejate nimekiri lisatud protokollile

Koosoleku juhatajaks valiti Mati Tang ja protokollijaks Ive Kuningas.

Poolt 8, vastu 0.

Päevakord:

 1. 2014. jahindusaasta suurulukite küttimismahtude ettepanek jahindusnõukogule

 2. Kokkuvõte vabariiklikust kokkutulekust, info Saare maakonna jahimeeste kokkutuleku kohta

 3. Ülevaade tiiru tööst ja arendamise võimalustest

 4. Ülevaade 2014. aasta eelarve täitmisest I poolaasta jooksul

 5. Muud küsimused:

5.1. videovalve

5.2. jahikoerte passistamisnäitus

5.3. laskeinstruktorite koolitus

5.4. 2014. jahindusaasta parima trofee võistlus

5.5. Saarte Jahimeeste Seltsi kroonikaKoosolekul arutati ja otsustati: 

 1. 2014. jahindusaasta suurulukite küttimismahtude ettepanek jahindusnõukogule

Otsustati teha jahindusnõukogule ettepanek alljärgnevate mahtude ja tingimuste kinnitamiseks:


1. Põdra minimaalseks küttimismahuks määrata 343, jaotus jahipiirkondade kaupa:


Aste

15

Eikla

5

Kaali

15

Kaavi

12

Kallemäe

8

Karja

6

Kihelkonna

10

Kuressaare

20

Kuumi

10

Kärla

15

Laimjala

18

Laugi

21

Leisi

10

Liiva

20

Lümanda

10

Metsküla

3

Mustjala

12

Orissaare

15

Pihtla

12

Pärsama

12

Salme

8

Tamse

22

Torgu

15

Tornimäe

14

Valjala

11

Võhma

12

Üru

12

KOKKU

343


Küttimisstruktuuri ja –tingimuste soovitused:

 1. küttimisstruktuur 34% pulle, 34% lehmi ja 32% vasikaid. Lubatud on muudatused ±3 ühikut soovitatust.

 2. populatsiooni tugevdamise ja väärtustamise huvides mitte küttida kühvelsarvedega ja perspektiivseid arenevaid pulle

 3. küttida väärarenguga ja ebanormaalsete sarvedega pulle, samuti ilmsete haigustunnustega loomi


2. Punahirve minimaalne küttimiskohustus jahipiirkondade kaupa määrata:Aste

24

Eikla

20

Kaali

20

Kaavi

22

Kallemäe

10

Karja

28

Kihelkonna

20

Kuressaare

30

Kuumi

20

Kärla

32

Laimjala

5

Laugi

30

Leisi

20

Liiva

5

Lümanda

25

Metsküla

18

Mustjala

25

Orissaare

25

Pihtla

15

Pärsama

25

Salme

36

Tamse

6

Torgu

15

Tornimäe

9

Valjala

25

Võhma

34

Üru

20

KOKKU

564

Küttimisstruktuuri ja –tingimuste soovitused:

 1. küttimisstruktuur 30% pulle, 40% lehmi ja 30% vasikaid. Lubatud on muudatused ±3 ühikut soovitatust.

 2. populatsiooni tugevdamise ja väärtustamise huvides mitte küttida perspektiivseid arenevate sarvedega pulle

 3. küttida väärarenguga ja ebanormaalsete sarvedega pulle, samuti ilmsete haigustunnustega loomi3. Metssea minimaalne küttimiskohustus jahipiirkondade kaupa määrata:Aste

60

Eikla

40

Kaali

40

Kaavi

50

Kallemäe

35

Karja

50

Kihelkonna

60

Kuressaare

50

Kuumi

15

Kärla

45

Laimjala

60

Laugi

100

Leisi

30

Liiva

40

Lümanda

40

Metsküla

40

Mustjala

45

Orissaare

70

Pihtla

70

Pärsama

100

Salme

100

Tamse

40

Torgu

90

Tornimäe

60

Valjala

55

Võhma

50

Üru

60

KOKKU

1495

Küttimisstruktuuri ja –tingimuste soovitused:

 1. küttimisstruktuur 30% kult + kesikkult, 30% emis + kesikemis, 40% põrsaid. Lubatud on muudatused ±3 ühikut soovitatust.

 2. populatsiooni tugevdamise ja väärtustamise huvides mitte küttida üksikuid vanu kulte4. Jooksva ülevaate saamiseks ulukite küttimisest jahindusaasta jooksul, soovivad jahiseltsid jätkata varasematel aastael esitatud suurulukite küttimise aruande esitamist.


5. Põdra ja hirve küttimisel käsitleda Saare maakonda ühtse ohjamisalana.

 1. Kokkuvõte vabariiklikust kokkutulekust, info Saare maakonna kokkutuleku kohta

Ilmo Torn tegi kokkuvõtte Eesti jahimeeste 34. kokkutulekust 11.-13.juuli Toosikannul. Saaremaa laagriplatsi külastas ligi 100 inimest. Osa võeti kõikidest võistlustest. Maakondade arvestuses saavutasime 6. koha.

Vilmar Rei ja Kalev Päästel jagasid infot Saare maakonna jahimeeste 24. kokkutulekust 25.-27.juuli Kunglas. Korraldus sujub, plaanis on püstitada suur telk, lastele mänguvüljak, ulukeid tutvustav väljapanek „Märka ulukit”, demonstreerida jahikoerte tööd, platsil on vool. Võistluste peaauhinnaks gaasigrill.

 1. Ülevaade tiiru tööst ja arendamise võimalustest

Ilmo Torn tegi kokkuvõtte toimunud võistlustest. Käesoleval aastal on suuremaks kulutuseks olnud sea tiiru remont. Kaare tiiru uuendamiseks esitatud taotlused ei ole leidnud rahastamist. Vanade masinate remont ei tasu ära. Uurida kasutatud masinate ostmise võimalust. Teha eraldi fond tiiru arendamiseks. Ilmo Tornil tegeleda tiiru tegevusloa taotlusega ja järgmisele juhatuse koosolekule esitada kinnitamiseks uued tiiru teenuste kasutamise hinnad. Uurida EJS´st tiiru arendamise võimalusi.

Karja Jahiselts soovib toetada tiiru tegevust 600.- euroga.

 1. Ülevaade 2014. aasta eelarve täitmiasest I poolaasta jooksul.

Ive Kuningas tutvustas eelarve täitmist. Võib rahule jääda. Eelarve täitmine lisa nr 1.

 1. Muud küsimused

  1. Saarte Jahimeeste Selts on esitanud Saarte Kalandusele taotluse videovalve paigaldamiseks Kalamaja territooriumile. Projekti kogumaksumus 1050,50, millest PRIA rahastab 60% ehk 630,30.

  2. kuna koerapidajad on tundnud huvi jahikoerte passistamisnäituse vastu, siis uurida selle korraldamise võimlusi.

  3. Käesoleval aastal lõppevad laskeinstruktorite litsentsid. Septembris toimub koolitus ja litsentside pikendamine

  4. Jätkata jahindusaasta parimate trofeede võistlust. Parimaid autasustada jahindusaasta lõpupeol.

  5. Saarte Jahimeeste Seltsi tegevuste kohta on ilmunud kroonika kus käsitletakse aastaid 1967 – 2007. 2017. aastal möödub 50 aastat Saarte Jahimeeste Seltsi loomisest. Plaanis on koostada selleks ajaks eelmise kroonika järg. Koostamise ettepanek on tehtud Endel Pangale.Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /

 

 

Protokollija    / Ive Kuningas  /Lisa 1. 2014 I poolaasta eelarve täitmine.

Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee