Reede, 15. november
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  Laskevõistlused
    Pildid
null

  Kolmemaakonna laskevõistlus
07.06.2007

Hiiumaa, Saarema ja Läänemaa jahindusklubide

JAHILASKE SÕPRUSVÕISTLUSE

JUHEND

Võistluste eesmärk: Traditsiooniks kujunenud sõprusvõistluse jätkamine, maakondade laskurite laskealaste oskuste tõstmine, sportliku jahilaskmise propageerimine, algavaks jahihooajaks ettevalmistamine.

Aeg ja koht: Võistlused viiakse läbi 15.septembril k.a. Lutaku lasketiirus, asukohaga Ridala vald, Herjava küla, Käbi OÜ. Võistluste algus kell 11.00

Registreerimine: Ootame ülesandmise raporteid 1 nädal enne võistluse toimumist e-posti aadressil arder.vali@mpb.ee. Raportites palume märkida, millist harjutust võistleja laseb ja kas kasutatakse ühist relva.

Programm: 1. “Metssea jaht” – “ Kütiliini” reeglite kohaselt, võistkond 6 laskurit.

2. Harjutus JP-1 – võistkond 6 laskurit.

3. Olümpiaharjutus SKEET – võistkond 6 laskurit, 1 seeria.

4. Sporting (CSP) – võistkond 6 laskurit, 1 seeria.

Osavõtjad:Võistlusest saavad osa võtta ainult maakondade jahiseltsidesse kuuluvad laskurid. Võistkondade koostamisel arvestada, et igas võistkonnas peab olema vähemalt 1 noorlaskur (sünniaasta 1987 või hiljem) ja 1 veteran (sünniaasta 1951 või varem). Nende puudumisel võistkondlikku tulemust ei arvestata.

Võistlus: Võistlus on individuaal-võistkondlik. Võistkondlikus arvestuses läheb kõikides harjutustes arvesse võistkonna viie parima laskuri tulemus. Võistluste ladusaks läbiviimiseks palume võimalusel kasutada võistkondade komplekteerimisel kuuli- ja haavliharjutustes erinevaid laskureid. Võistlejate asetus “tulejoonel” loositakse.

Autasustamine: Parimat võistkonda kõigis programmis olevates laskeharjutustes autasustatakse võistkondliku karikaga, teisi diplomi ja meenetega. Parim võistkond igas laskeharjutuses selgitatakse võistkonna 5 parima liikme individuaalsete tulemuste summeerimisel antud harjutuses. Vanuseklasside parimaid autasustatakse individuaalse karikaga, teise ja kolmanda koha saavutanuid igas vanuseklassis diplomi ja meenetega. Üldvõitja võistkond selgitatakse kõigis 4 laskeharjutuses saavutatud koha põhjal.

Majandamine: Võistlusmärgid kindlustab Läänemaa Jahindusklubi, laskemoon on osavõtjate poolt. Toitlustamise korraldab Läänemaa Jahindusklubi.

Täiendavalt: Võistleja peab haavlirajal kasutama laskmise ajal prille ja kuulmiskaitsmeid, kuulirajal kuulmiskaitsmeid. Võistlus CSP ja SKEET harjutustes viiakse läbi ISSF ja FITASC rahvusvaheliste võistlumääruste kohaselt. Kuulilaskmine viiakse läbi juhise “Jahipraktiliste laskeharjutuste võistlusmäärused” kohaselt.

Võistlusrelvad : Võistlustel haavlilaskmises lubatakse kasutada ISSF SKEET ja FITASC CSP harjutuste reeglitega vastavuses olevaid sileraudseid relvi. Kuuliharjutustes peavad relvad vastama juhises “Jahipraktiliste laskeharjutuste võistlusmäärused” ettenähtule.

Laskemoon : Lubatud on kasutada padrunit haavlilaenguga 28 g ja haavleid suurusega nr. 7 ja peenemad (nr.8, nr.9). Kõrvalekaldumine haavlilaengus harjutuses SKEET (vastavalt võistlusmäärustikule on lubatud kasutada padrunit haavlilaenguga 24 g) on tingitud vastava laskemoona puudusest enamikel laskuritel.

Kuuliharjutuste laskemoon peab vastama juhises “Jahipraktiliste laskeharjutuste võistlusmäärused” ettenähtule.

Korraldaja ja kohtunikud: Võistluse korraldab Läänemaa Jahindusklubi. Radade kohtunikud määratakse võistlejate hulgast. Alade peakohtunikud määrab Läänemaa Jahindusklubi.Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee