Kolmapäev, 13. november
   Esileht   Uudised   SJS   Laskevõistlused   Laskekatsed   Hostel 
 
  Laskevõistlused
    Pildid
null

  Kalamaja CUP laskevõistluste kalender 2007
12.03.2007

     Kalamaja V karikavõistlused: Kalamaja CUP 2007


Võistluste toimumise ajad:


  I etapp   19. mai 2007.a.              Harjutused   kaarrada-25, CSP-25, JP-1,    JM-7  

   II etapp   09. juuni 2007. a           Harjutused  kaarrada-25,  CSP-25, VSS,  VJM-2

  III etapp   25. august 2007.a.          Harjutused    kaarrada-25, CSP-25, JP2, VJM-2    Võistlejate registreerimine algab kell 9.00
Avamine kell 9.45
Võistluste algus kell 10.00 !ÜLDJUHEND

EESMÄRK:

Selgitada Saarte Jahimeeste Seltsi parimad laskurid ning arendada jahimeeste laskeoskust.


VÕISTLUSTE TOIMUMISE KOHT:

Saare maakond, Kaarma vald, Laheküla, Kalamaja lasketiir.
OSALEJAD :

KV arvestusse minev osaleja peab olema SJS liige. KV arvestusse minev osaleja ei tohi võistelda laskevõistlustel teise JS värvides, kui samal võistlusel osaleb SJS oma võistkonnaga.

Meeskondlikku arvestusse läheb igas harjutuses 3 laskuri tulemus (2. etapil vastavalt  juhendile: 3+1 juunior), kes on eelnevalt nimeliselt registreeritud. Enne igat etappi tuleb võistkond uuesti nimeliselt registreerida (ei pea olema samad mehed kes eelmisel korral). Igast jahiseltsist võib osaleda mitu võistkonda.
Külalisvõistlejad võivad osaleda väljaspool arvestust.


TULEMUSTE ARVESTAMINE

1. Individuaalarvestust peetakse:

 1. Iga etapi iga ala eraldi

 2. Iga etapi kõikide  alade kokkuvõttes

 3. Kolme etapi kõikide alade kokkuvõttes eraldi ja kõik alad kokku

 4. KV individuaalarvestusse lähevad eelvoorus lastud  tulemused
   

2. Meeskondlikku arvestust peetakse kolme etapi kõigi alade kokkuvõttes (arvestusse lähevad ainult eelvoorudes lastud tulemused, mitte finaalis lastud tulemus).


3. Etapi alade lõpptulemuste saamiseks liidetakse põdraharjutuses laskuri poolt saavutatud tulemus (max. 100 p.), metssea harjutusese tulemus (max. 100 p. ehk, või 50 p. x 2 ) ja skeetis saavutatud tulemus (max. 200 p. ehk 50 p. X 4) või sportingus saavutatud tulemus (max. 200 p. ehk 50 p. X 4) ehk (100+100)+200=400p.


4. Kolme etapi kokkuvõttes lõpptulemuse saamiseks liidetakse iga etapi alade kokkuvõttes saavutatud punktid (arvestusse lähevad ainult eelvoorudes lastud tulemused, mitte finaalis lastud tulemus, individuaalarvestuses max. 1200 p., meeskondlikus arvestuses max. 3600 p. + 400 p. juunior)


5. Iga etapi individuaalarvestuse üksikalal parimate selgitamine:


  Kuulialade finaal:
a) finaali pääsevad ala 3 paremat + sama tulemusega

b) lõpptulemus = eelvooru tulemus + finaali tulemus

c) finaalis võrdsete tulemuste korral ümberlaskmine:  kuulialadel jooksvasse siluetti         kuni    1 punkt vahet. 
  Haavlialade finaal:
a) finaali pääsevad ala 6 paremat + sama tulemusega.
b) finaalis ei arvestata eelvoorutulemusi.
c) finaalis võrdsete tulemuste korral ümberlaskmine: esimest pesast alates ja vastavalt laskeskeemile, kuni esimese eksimuseni.


6. Meeskondlikus arvestuses nelja etapi kokkuvõttes võrdse tulemuse korral toimub ümberlaskmine sportingus kuni esimese eksimuseni.


MAJANDAMINE

Võistluste osavõtumaks on: põdra harjutus – 25EEK;

metssea harjutus – 25 EEK;

skeet – 75 EEK;

sporting – 75 EEK

Külalisvõistleja osavõtumaks etapil 500,- EEK olenemata alade arvust.


AUTASUSTAMINE

Autasud:

 1. iga etapi üksikala individuaalsed 3 paremat: diplom + meene.

 2. etapi 3 paremat individuaalarvestuses (alad kokku): väike karikas + meene.

 3. KV kokku individuaalarvestuses 1. koht: RÄNDKARIKAS, kolm paremat: medal + diplom + meene.

 4. KV kõikide alade kokkuvõttes meeskondlik arvestus: 1. koht RÄNDKARIKAS, kolm paremat meeskonda: medal + diplom + meene.

 5. Võistlus on avatud eriauhindadele.

Autasustamistseremooniale mitte ilmunud võistleja kaotab õiguse autasudele.


NB! ETAPI VÕISTLUSJUHEND ANTAKSE VÄLJA ÜKS KUU ENNE VÕISTLUST. KORRALDAJA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE TEHA JUHENDITESSE JA MÄÄRUSTESSE MUUDATUSI !!!!


INFO: www.sjs.ee


KONTAKT: LEMBIT SOE

Tel. 50 45411

                        

Tagasi
 
 
Saarte Jahimeeste Selts, Laheküla k. Kaarma v. Saaremaa 93823 , tel +372 45 29807, e-post: selts@sjs.ee